skip to main content

Cadw-mi-gei

Cadw-mi-gei yw ein llyfryn defnyddiol sy’n rhoi amrywiaeth o gyngor, cymorth ac arweiniad ichi ar faterion ariannol.

Cewch wybod sut mae creu a rheoli cyllideb ac arbed arian. Mae hefyd yn cynghori ar fenthyg arian a beth i’w wneud os cewch anhawster gydag ad-daliadau.

 

Beth sydd yn ein Cadw-mi-gei;

– Cost cadw cartref
– Gwario’n gall
– Arbed arian, arbed ynni
– Mae pob ceiniog yn cyfrif
– Rheoli eich arian
– Cael eich holl incwm
– Beth i’w wneud os ewch i ddyled
– Diwygio Lles