skip to main content

Cwrdd ag un o’r Aelodau

Mae Jennifer Owens yn 25 oed ac mae ganddi Syndrom Irlen, sy’n broblem canfyddiad gweledol sy’n arwain at afluniadau o’r amgylchedd a phrint. Mae’n rhaid iddi wisgo hidlyddion Irlen porffor arbennig i gywiro’r broblem.

“Ymunais, nid yn unig i godi ymwybyddiaeth am f’anabledd, sy’ ddim yn cael ei adnabod yn eang, ond hefyd i rannu fy mhrofiadau ag eraill. Cymrodd amser hir i gael diagnosis, ac roedd hyn yn gyfnod brawychus i mi a fy nheulu. Mae grŵp fel hyn, a all helpu i godi ymwybyddiaeth o wahanol anableddau a’r cymorth a chefnogaeth sydd ar gael yn wych. Mae eisoes wedi dod â newid mawr.”

Rhoddodd Jennifer gyflwyniad i’r Grŵp yn ddiweddar am Syndrom Irlen.