skip to main content

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cyflogaeth ac wrth ddarparu ei wasanaethau. O ganlyniad:

  • Rydym yn cydnabod bod pawb yn wahanol ac yn trin y gwahaniaethau hyn â pharch
  • Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl sy’n gweithio gyda ni
  • Byddwn yn ymgynghori i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau’n ddidwyll ac yn deg, ac mewn ffyrdd sy’n addas i’n cwsmeriaid
  • Rydym yn buddsoddi mewn gweithlu medrus, sefydlog ac amrywiol
  • Rydym yn gwarchod ein staff rhag gwahaniaethu
  • Rydym yn gweithio gyda’r partneriaid sy’n rhannu ein gwerthoedd cydraddoldeb yn unig
  • Rydym yn herio gwahaniaethu ar ei holl ffurfiau