skip to main content

Cynllun Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn ieithoedd cyfartal, cyhyd ag y bydd hynny’n briodol yn yr amgylchiadau ac yn rhesymol o ymarferol.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau yn eu lle i fodloni anghenion pobl sydd am ddelio â ni drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynllun Iaith Gymraeg

Rydym wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg sy’n amlinellu’r ffordd y byddwn yn gweithredu’r egwyddor o ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yn Gymraeg.

Os hoffech gael gwybod rhagor am y cynllun, cysylltwch ag Allison Soroko – Pennaeth Ymgysylltu a Perchnogaeth ar 01685 727768 neu allison.soroko@mvhomes.org.uk

Lawrlwythiadau

Cynllun Iaith Gymraeg