skip to main content

Mae ein Prosiect RISE ar gael i chi ! 

Gallwn gynnig cyngor a chymorth ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cyflogaeth a hyfforddiant, materion ariannol, iechyd a lles, ganfod beth sy’n digwydd yn eich cymuned a bod yn rhan o Gartrefi Cymoedd Merthyr.

Mae RISE yn cynnig cymorth personol fydd yn nodi anghenion cyflogaeth, dysgu, iechyd, ariannol a chymunedol y tenant a’i deulu drwy eich cysylltu gyda’r gwasanaethau cymorth cywir ar yr adeg iawn.

Byddwn yn gweithio gyda chi i flaenoriaethu eich anghenion, a nodi cynllun cymorth i helpu cyrraedd eich nodau.

Dyma rai enghreifftiau o’r gefnogaeth y gallwn ei ddarparu, yn cynnwys:

Cyflogaeth:

 • Ysgrifennu CV
 • Ymarfer i gwblhau ceisiadau am swydd
 • Cyfweliadau swyddi ffug gydag adborth i helpu i wella eich techneg
 • Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim  y gallwch gwblhau yn eich amser eich hun neu gydag un o’n tîm. Mae’r rhain yn cynnwys Rheoli Eich Blaenoriaethau, Sgiliau Cyfarfod, Cyfathrebu’n Effeithiol, Ysgrifennu CV a Llenwi Ffurflen Gais yn Llwyddiannus.

Hyfforddiant/Dysgu: Helpu i nodi cyrsiau lleol a fydd yn eich helpu i:

 • Gwella eich rhagolygon
 • Hyrwyddo eich gyrfa
 • Ennill cymhwyster
 • Dysgu sgil newydd
 • Dod o hyd i hobi newydd

Iechyd ac Anabledd:

 • Cymorth i wella eich iechyd, ffitrwydd a lles
 • Eich rhoi mewn cysylltiad â rhwydweithiau cymorth lleol
 • Sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau lles iawn i gefnogi eich anghenion

Materion Ariannol – eich cysylltu â’r bobl gywir i’ch helpu:

 • Sicrhau eich bod yn derbyn y budd-dal a hawliadau cywir
 • Lleihau eich ôl-ddyledion rhent a / neu ddyled
 • Rheoli eich arian, eich incwm a’ch gwariant
 • Sicrhau fod eich eiddo yn effeithlon o ran ynni
 • Deall y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i’ch budd-daliadau lles

Cymuned:

 • Eich hysbysu am yr hyn sy’n mynd ymlaen yn eich cymuned
 • Byddwn yn siarad â chi am sut y gallwn helpu i wella eich cymuned leol
 • Gadael i chi wybod sut y gallwch chwarae rhan yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr

Cysylltwch â’r Tîm Adfywio ar 01685 727816 neu community@mvhomes.org.uk am fwy o wybodaeth

RISE logo
Adnoddau  Gwybodaeth  Cefnogaeth  Ymgysylltiad