skip to main content

Cyfieithu a fformatau amgen

Rydym yn aelod o Language Line – sef gwasanaeth cyfieithu 24 awr dros y ffôn. Mae cyfieithwyr cymwysedig ar gael i Language Line mewn dros 100 o ieithoedd, er mwyn inni gael cyfieithydd ar y lein ymhen munudau i’n helpu i ymateb i’ch ymholiad.

Os hoffech unrhyw wybodaeth neu ddogfennau wedi’u cyfieithu, neu os hoffech inni ddarparu cyfieithydd, cysylltwch â ni ar radffôn 0800 085 7843.

Gallwn hefyd ddarparu gohebiaeth mewn print bras, ar dâp sain neu mewn braille.