skip to main content

Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru Rheoleiddio Tai

Dyfarniad Rheoleiddiol – Rhagfyr 2018

Fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru, mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn cael ei rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae dull Llywodraeth Cymru’n cael ei arwain gan Fframwaith Rheoleiddio, sy’n seiliedig ar ei hymrwymiad i roi tenantiaid wrth wraidd rheoleiddio..

Mae’r hen HARA wedi datblygu i Hunanwerthusiad newydd, lle mae disgwyl i bob Cymdeithas Tai i wneud hunanasesiad – gwerthuso eu perfformiad ar ddarparu gwasanaethau, llywodraethu a chyllid, yn ogystal â manylu ar y meysydd ar gyfer gwella.

Darllenwch Llywodraeth Cymru Rheoleiddio Tai, Dyfarniad Rheoleiddiol o Gartrefi Cymoedd Merthyr, Rhagfyr 2018.

Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol

Mae Llywodraeth Cymru’n llunio adroddiad blynyddol Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol i bob Cymdeithas Tai. Yn yr adroddiad, nodir os oes gennym ddigon o adnoddau ariannol i fodloni’r ymrwymiadau busnes ac ariannol heddiw ac yn y dyfodol. Dyma’r categorïau dyfarnu:

  • Llwyddo
  • Llwyddo gyda monitro agosach
  • Methu

Cafodd Cartrefi Cymoedd Merthyr ddyfarniad ‘llwyddo’ ym mis Chwefror 2016.