skip to main content

Rheoleiddio

Polisi Tai Llywodraeth Cymru, Barn Reoleiddiol  – Gorffennaf 2016

Fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru, mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn cael ei rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae dull Llywodraeth Cymru’n cael ei arwain gan Fframwaith Rheoleiddio, sy’n seiliedig ar ei hymrwymiad i roi tenantiaid wrth wraidd rheoleiddio..

Mae’r hen HARA wedi datblygu i Hunanwerthusiad newydd, lle mae disgwyl i bob Cymdeithas Tai i wneud hunanasesiad – gwerthuso eu perfformiad ar ddarparu gwasanaethau, llywodraethu a chyllid, yn ogystal â manylu ar y meysydd ar gyfer gwella.

Darllenwch ein Hunanwerthusiad sy’n edrych yn ôl ar yr hyn yr ydym wedi ei wneud dros y tair blynedd diwethaf.

Darllenwch Farn Reoleiddiol Llywodraeth Cymru o Gartrefi Cymoedd Merthyr, Gorffennaf 2016.

Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol

Mae Llywodraeth Cymru’n llunio adroddiad blynyddol Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol i bob Cymdeithas Tai. Yn yr adroddiad, nodir os oes gennym ddigon o adnoddau ariannol i fodloni’r ymrwymiadau busnes ac ariannol heddiw ac yn y dyfodol. Dyma’r categorïau dyfarnu:

  • Llwyddo
  • Llwyddo gyda monitro agosach
  • Methu

Cafodd Cartrefi Cymoedd Merthyr ddyfarniad ‘llwyddo’ ym mis Chwefror 2016.