skip to main content

Swyddi Cyfredol

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig wedi ymrwymo i ddarparu lefel ardderchog o wasanaeth i gwsmeriaid a thenantiaid.

 

Swyddog Cynnwys Aelodau

Swyddog Cynnwys Aelodau
Band Cyflog 4 – £24,800 i £27,390 y flwyddyn
I gwmpasu mamolaeth hyd fis Gorffennaf 2019
Buddiannau ardderchog gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
30 awr yr wythnos, oriau hyblyg

 

Yn ddiweddar daeth Cartrefi Cymoedd Merthyr yn gwmni cydfuddiannol cyflogeion a thenantiaid cyntaf Cymru, felly mae’n adeg gyffrous i ymuno â ni.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio am Swyddog Cynnwys Aelodau i ymuno â’n Tîm Cyswllt a Pherchnogaeth am gyfnod penodol. Bydd y rôl hon yn gyfrifol am gynorthwyo aelodau Cartrefi Cymoedd Merthyr, gan gynnwys tenantiaid a chyflogeion, i gael y budd mwyaf o’r cwmni cydfuddiannol.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd fynd ati i hyrwyddo ac annog aelodaeth yn fewnol (gyda chyflogeion) ac yn allanol (gyda thenantiaid a’r rhai sy’n byw ar eu haelwydydd), gan hybu gwerth a buddiannau aelodaeth ymhlith darpar aelodau.

Mae sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, gan y bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddatblygu, cydlynu a gwerthuso gweithgareddau wedi’u targedu i gynyddu aelodaeth. Rhaid iddynt hefyd fod yn ymroddedig i werthoedd ac egwyddorion ein cwmni cydfuddiannol fel y gallant gynorthwyo unigolion sydd â diddordeb i ddod yn aelodau.

Am ragor o wybodaeth lawrlwythwch y Disgrifiad Swydd. Gellir ymgeisio drwy lenwi’r Ffurflen Gais

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd Dydd Mawrth 29 Mai 2018 am hanner dydd.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r swyddi ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01685 727764