skip to main content

Amdanom ni

Ni yw sefydliad tai cydfuddiannol tenant a gweithiwr cyntaf Cymru.

Sefydlwyd Cartrefi Cymoedd Merthyr (CCM) yn 2009 o ganlyniad i denantiaid bleidleisio i drosglwyddo eu cartrefi i sefydliad nid-er-elw newydd. Rydym yn berchen ar, ac yn rheoli dros 4,200 o gartrefi ar draws y fwrdeistref.

Roedd ein pum mlynedd gyntaf wedi ymroddi i gyflawni’r addewidion a wnaed i denantiaid ar drosglwyddo, a hefyd yn cyflawni ein targedau Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Yn 2014, dechreuom edrych ar ddyfodol ein sefydliad, a sut yr oeddem yn awyddus i’r sefydliad i ddatblygu yn y blynyddoedd i ddod.

Mae Merthyr Tydfil yn dref sydd â hanes o ddiwydiant trwm a brwydr ar y cyd, lle cymerodd cymunedau balchder yn y lle maent yn byw. Rydym bob amser wedi gwrando arnynt a chynnwys ein tenantiaid a gweithwyr, ond roedd ein Bwrdd yn awyddus i fynd â hyn gam ymhellach ac wedi dewis i ddatblygu model llywodraethu newydd lle y gallem rymuso ein tenantiaid a’n gweithwyr drwy ganiatáu iddynt ddod yn Aelodau. Yn ei dro, byddai hyn yn rhoi llais go iawn iddynt, a gallent chwarae rhan bwysig o ran gwneud penderfyniadau a gosod y cyfeiriad ar gyfer CCC.

Fel canlyniad, ar 1 Mai 2016 trawsnewidiom yn gymdeithas tai cydfuddiannol, a hwy yw’r cyntaf yng Nghymru i ganiatáu ein gweithwyr a’n tenantiaid y cyfle i ddod yn Aelod, ac i berchen ar gyfran yn y sefydliad.

Statws Cyfreithiol

Mae CCC yn Gymdeithas gofrestredig o dan y Ddeddf Gydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014. Ein pwrpas yw cynnal busnes er budd y gymuned. Rydym yn elusen, ac o fewn ein Rheolau mae gennym nodau elusennol. Nid ydym yn elusen gofrestredig gyda’r Comisiwn Elusennau, ond mae gennym statws elusennol at ddibenion treth. Mae Llywodraeth Cymru yn rheoleiddio cymdeithasau tai yng Nghymru, ac rydym yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.

Ein Pwrpas

Ein diben yw cynnal busnes er budd y gymuned.

Ein Gweledigaeth

Mae Yfory yn pennu sut, drwy ein hymdrech ac uchelgais fel Sefydliad Cydfuddiannol tenant a gweithiwr cyntaf Cymru, rydym yn awyddus i lunio a gwella ein dyfodol.

Mae Yfory yn gosod ein gwerthoedd. Dyma’n weledigaeth a dechrau ein cynllunio i’r dyfodol fel Sefydliad Cydfuddiannol.

 

Aelodaeth

Daeth y sefydliad cydfuddiannol i rym ar 1af o Fai 2016

Ar y dyddiad yma daeth pawb a fynegodd ddiddordeb gynt yn aelod.