skip to main content

Asbestos yn Eich Cartref

Rydym wedi cynnal arolygon asbestos ar 20% o’n cartrefi ac mae arolygon rheoli ychwanegol yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Byddwn yn dal ati i wneud y rhain dros y blynyddoedd i ddod.

Os ydych chi’n credu bod gennych gynhyrchion yn eich tŷ sy’n cynnwys asbestos – cysylltwch â ni nawr naill ai ar 0800 085 7843 neu 01685 727772.