skip to main content

Llywodraethu

Sut y cawn ein llywodraethu

Mae gennym Aelodau, Corff Democrataidd a Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

Aelodau

Cael mynediad at wybodaeth, cael llais a dweud eu dweud, a gall ethol cynrychiolwyr i’r Corff Democrataidd.

Y Corff Democrataidd

Cynrychioli aelodau a buddiannau ehangach y gymuned. Mae ganddynt swyddogaethau penodol, megis datblygu Strategaeth Aelodaeth, penodi Bwrdd y Cyfarwyddwyr, monitro perfformiad y sefydliad a dal Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn atebol am berfformiad y sefydliad.

Bwrdd

Cyfrifoldeb cyffredinol am weithgareddau’r mudiad.
Mae’r Corff Democrataidd a’r Bwrdd yn cydweithio i gytuno ar gynlluniau busnes, strategaethau a pholisïau’r sefydliad.
Mae copi o’n rheolau ar gael yn rheolau CCM