skip to main content

Cau eich gardd flaen

Creu ardal i chi eich hun….

Mae’n falch iawn gennym glywed eich bod yn dymuno cau eich gardd flaen. Fel Mudiad Cydfuddiannol, un o’n prif flaenoriaethau yw cynnig mwy o gyfleoedd i bob un ohonom gymryd cyfrifoldeb mwy a mwynhau’r buddion sydd ynghlwm â hynny.

Mae ychydig o delerau ac amodau syml – pwrpas y rhain yw eich cefnogi a’ch cynorthwyo chi, nid bod yn rhwystr.

Rydym hefyd wedi cynnwys canllaw dylunio sy’n golygu ni fydd angen caniatâd cynllunio arnoch chi os ydych chi’n glynu ato. Fodd bynnag, os yw’ch gardd yn agos i gyffordd efallai y bydd angen i chi dderbyn caniatâd gan y Tîm Priffyrdd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful hefyd.

Y camau ar gyfer ymgeisio

  1. Cliciwch ar y ddolen isod i gychwyn y broses
  2. Darllenwch y canllaw dylunio cyn i chi ddechrau llenwi’r ffurflen ar-lein
  3. Cwblhewch eich ffurflen a’i chyflwyno
  4. Byddwch yn derbyn ymateb gennym ni cyn gynted â phosib

Cau eich gardd flaen – y ffurflen gais ar-lein

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau o ran y canllaw dylunio neu’r ffurflen cysylltwch â ni.