skip to main content

Cyfrifon Banc

Mae cyfrifon banc sylfaenol yn gyfrifon hawdd eu defnyddio sy’n cynnwys nodweddion sylfaenol cyfrif cyfredol, ond ni allwch gael gorddrafft na llyfr siec.

Gallwch dynnu arian allan wrth y cownter ac o beiriannau arian, ac efallai y byddwch yn gallu sefydlu Debyd Uniongyrchol. Os na fuoch yn gallu agor cyfrif cyfredol, oherwydd hanes credyd gwael efallai, mae’n bosibl y gallwch agor cyfrif banc sylfaenol.

Gall unrhyw un agor cyfrif banc sylfaenol. Mae angen i chi allu dangos pwy ydych chi a ble rydych yn byw drwy ddarparu prawf adnabod fel pasbort, tystysgrif geni, bil nwy, bil trydan neu gyfriflen rhent. Mae cyfrifon banc sylfaenol ar gael gan y rhan fwyaf o fanciau’r stryd fawr.

 

Cynilo a Benthyca

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn gweithio’n agos gydagUndeb Credyd Merthyr Tudful i sicrhau bod cynilion a chredyd fforddiadwy ar gael i’n cwsmeriaid. Gall aelodau’r Undeb Credyd gynilo ar lefel fforddiadwy, boed hynny’n £1 neu’n £100. Mae symiau rheolaidd bychain yn tyfu’n fuan. Galwch heibio 139 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8DN neu edrychwch ar ei gwefan.

Rydym hefyd yn cefnogi Moneyline Cymru a fydd efallai’n gallu’ch cynorthwyo gyda chyfrif cynilo a benthyciad cost isel. Gallwch alw heibio Picton House, Swan Street, Merthyr Tudful, CF47 8EU neu fwrw golwg ar y wefan.

Dolenni perthnasol

Cyfrifon banc
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Benthyciadau, cyfrifon banc, cynilion a chyngor
Moneyline Cymru

Cynilion diogel, benthyciadau a chyngor ar ddyled
Undeb Credyd Merthyr Tudful

Pam cael cyfrif banc?

Gallwch gael at eich arian 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae modd talu cyflogau, pensiwn a budd-daliadau yn syth i’r cyfrif.

Byddwch yn cael disgowntiau ar filiau cyfleustod os byddwch yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Byddwch yn cael trafodion awtomataidd am ddim (e.e. Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog).

Byddwch yn cael cerdyn arian i’w ddefnyddio mewn peiriannau arian.

Bydd llawer o fanciau’n cynnig gwasanaeth bancio dros y ffôn neu’r rhyngrwyd.