skip to main content

Cymerwch Ran

 

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn Gymdeithas Tai sy’n canolbwyntio ar ei thenantiaid. Rydym wedi ymrwymo i gynnwys ein tenantiaid yn y gwaith o gynnal y gwasanaeth tai a gweithio gyda chi er mwyn gwella ein cymunedau. Hoffem i chi, ein tenantiaid, fod wrth wraidd pethau ac rydym yn eich annog yn frwd i gymryd rhan yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar denantiaid ond hefyd i weithio gyda ni i sicrhau newid a gwelliant.

Os nad yw fforymau at eich dant chi, beth am gymryd rhan yn ein hymgynghoriadau, digwyddiadau a phrosiectau yn y gymuned?

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi ymrwymo i weithio gyda’n tenantiaid a’n cymunedau, a’u cefnogi, drwy nodi’r pethau sy’n bwysig i chi a mynd i’r afael â hwy, ond mae angen eich help arnom i wneud hyn! Gyda’n gilydd, gallwn geisio gwella ein hamgylchedd lleol, hyrwyddo ffyrdd iachus o fyw, eich helpu i gael at yr offer a’r cysylltiadau sydd eu hangen i wella’ch rhagolygon addysg a chyflogadwyedd a gallwn weithio gyda’n cymunedau i herio anghydraddoldeb a bylchau.

Os hoffech gymryd rhan yn unrhyw un o’r cyfleoedd cyfranogiad tenantiaid yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynglŷn â sut i wella eich cymuned, cysylltwch â ni!

Beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Trowch at ein hadran Digwyddiadau i gael gwybod pryd y bydd gennym ddigwyddiadau yn eich ardal chi.

Cysylltwch â’n Tîm Adfywio ar 01685 727816 i gael gwybod rhagor.