skip to main content

Cyngor Tywydd Garw

 

Clirio rhew ac eira gartref ac yn y gwaith

Mae gan Gartrefi Cymoedd Merthyr bolisi Eira a Graeanu sy’n nodi’r hyn rydym yn ei wneud mewn eira neu dywydd gwael. Cysylltwch â ni i gael copi o’r polisi hwn.

Mae rhagor o gyngor ar wefan Gov.uk ar glirio eira a rhew.

Dolenni perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (priffyrdd, graeanu ac ati) Diogelwch y Gaeaf

Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau

 

Dolenni perthnasol

Ffyrdd – Graeanu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Diogelwch yn ystod y Gaeaf
Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau

Clirio eira
Gov.uk