skip to main content

Diogelwch yn Eich Cartref

Yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr, hoffem ichi gadw ein tenantiaid mor ddiogel â phosibl a’ch helpu i gadw’ch teuluoedd yn ddiogel rhag niwed felly, ar y dudalen hon, cewch wybod am yr holl agweddu ar eich cartref gan gynnwys:

  • Trydan
  • Tân
  • Nwy
  • Clefyd y Lleng Filwyr
  • Llithro a chwympo
  • Asbestos