skip to main content

Edrych am Swydd

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â Chartrefi Cymoedd Merthyr; byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’n Tîm. A ninnau newydd wireddu’r addewidion a wnaethom i’r tenantiaid pan drosglwyddwyd o’r Awdurdod Lleol yn 2009, rydym bellach yn dechrau cyfnod newydd cyffrous gyda’r nod o ddarparu tai cynaliadwy fforddiadwy i denantiaid.

Rydym yn gobeithio recriwtio pobl sy’n frwdfrydig dros ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’n tenantiaid a gwella’r gymuned o’n cwmpas. Yn gyfnewid, cynigiwn delerau ac amodau hael ac rydym wedi ymrwymo i les a datblygiad staff. Ar hyn o bryd, talwn y Cyflog Byw o leiaf.

Yn yr adran hon, mae manylion unrhyw swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd, a rhoir gwybod sut brofiad yw gweithio i ni, gan gynnwys dyfyniadau gan staff cyfredol a gwybodaeth am y buddion a gynigiwn. Yn yr adran hon, cewch hefyd wybod am wirfoddoli a lleoliadau gwaith.

Neges gan ein Prif Weithredwr

 

Rydym wrth ein bodd fod gennych ddiddordeb mewn ymuno â Chartrefi Cymoedd Merthyr. Ein nod yw bod yn fwy na landlord cymdeithasol – gan fuddsoddi ym mywydau tenantiaid a’r gymuned leol mewn ffyrdd a fydd yn gwella ansawdd bywyd pobl. Ni fydd y newid hwn yn digwydd heb waith caled ein staff. Nhw yw ein caffaeliad mwyaf….darllenwch ragor.