skip to main content

GWYBODAETH AM SUT RYDYN NIN DEFNYDDIO CWCIS

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill. Mae hyn yn ein helpu ni i roi profiad da i chi pan fyddwch yn pori drwy ein gwefan ac yn ein galluogi ni i wella ein gwefan. Drwy ddal ati i bori drwy’r wefan, rydych chi’n cytuno i ni ddefnyddio cwcis.

Ffeiliau bychan sy’n cynnwys llythrennau a rhifau yw cwcis. Rydyn ni’n eu storio ar eich porwr neu ar ddisg galed eich cyfrifiadur os ydych chi’n cytuno i hyn. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i ddisg galed eich cyfrifiadur.

Rydyn ni’n defnyddio’r cwcis canlynol:

  • Cwcis dadansoddi/perfformiad. Mae’r rhain yn caniatáu i ni adnabod ymwelwyr a’u cyfrif, yn ogystal â gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan maen nhw’n ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni i wella sut mae’r wefan yn gweithio, er enghraifft, drwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano’n hawdd.
  • Cwcis sydd wir eu hangen. Rhain yw’r cwcis sydd eu hangen i redeg ein gwefan. Maen nhw’n cynnwys cwcis sy’n eich galluogi chi i fewngofnodi i fannau diogel ein gwefan, i ddefnyddio basged siopa neu i ddefnyddio gwasanaethau bilio ar-lein, er enghraifft.
  • Cwcis swyddogaethol. Caiff y rhain eu defnyddio i’ch adnabod chi pan fyddwch chi’n dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi ni i addasu’r cynnwys i fod yn bersonol i chi, i’ch cyfarch wrth eich enw ac i gofio’ch dewisiadau chi (er enghraifft, eich dewis iaith neu’ch ardal).

Mae rhagor o wybodaeth am y cwcis unigol rydyn ni’n eu defnyddio ac at ba ddibenion rydyn ni’n eu defnyddio yn y tabl isod.

Cwcis Enw Diben Rhagor o wybodaeth
Cwcis dadansoddi/ perfformiad Google Analytics Enghreifftiau o ddibenion cwcis:

Mae’r cwcis yma’n ein galluogi ni i:

·         amcangyfrif beth yw maint ein cynulleidfa a’i phatrwm defnyddio.

·         storio gwybodaeth am eich dewisiadau, ac felly’n ein galluogi ni i addasu’r safle ar eich cyfer chi a darparu cynigion sy’n seiliedig ar eich diddordebau personol.

·         eich adnabod chi pan fyddwch chi’n dychwelyd i’n gwefan ni.

http://www.mvhomes.org.uk/cookies/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Cwcis sydd wir eu hangen ASP.NET_SESSION Mae’r cwcis yma’n galluogi defnyddwyr i weld ffurflenni ar-lein ar y wefan a’u cyflwyno.  
Cwcis sydd wir eu hangen _ba_cookies_enabled Mae’r cwcis yma’n galluogi’r defnyddwyr i gael mynediad at y wefan a’i defnyddio gyda chymorth lleferydd, darllen a chyfieithu.  
Swyddogaeth rwebooks Storio dewisiadau  
Swyddogaeth qtrans_front_language Caniatáu i chi osod dewis iaith  
Swyddogaeth WordPress Caiff y cwcis yma eu defnyddio i storio dewisiadau mae defnyddwyr yn eu gosod, fel enw cyfrif, iaith a lleoliad.  

 

Cofiwch efallai y bydd trydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, YouTube, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig) hefyd yn defnyddio cwcis, a does gennym ni ddim rheolaeth dros hynny. Mae’r cwcis yma’n debygol o fod yn rhai dadansoddi/perfformiad neu’n gwcis targedu.

Mae’n bosib i chi rwystro cwcis drwy roi’r gosodiad ar eich porwr ar waith sy’n gadael i chi wrthod gosod rhai cwcis neu bob cwci. Ewch i’r swyddogaeth ‘help’ yn eich porwr i gael cyfarwyddiadau ar sut mae gwneud hyn. Fodd bynnag, os ydych chi’n defnyddio’r gosodiadau ar eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch chi’n gallu mynd i bob rhan neu i rannau o’n gwefan.

Ac eithrio cwcis hanfodol, bydd y rhan fwyaf o gwcis yn dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn, neu o fewn dau fis i ddiwedd eich sesiwn.