skip to main content

Grantiau a Nawdd

Rydym eisiau bod yn fwy na landlord cymdeithasol. Rydym eisiau buddsoddi ym mywydau ein tenantiaid a’r gymuned leol mewn ffyrdd fydd yn gwella ansawdd bywyd pobl. Dyma yw pwrpas y Cynllun Grant a Nawdd.  Mae ein cynllun yn derbyn ceisiadau gan grwpiau gwirfoddol/cymunedol, mentrau cymdeithasol ac elusennau.

 

Cyfleoedd cyllido

Mae ein cynllun grantiau wedi ei rannu i 3 categori:

  • Grwpiau anffurfiol (fel grŵp o wirfoddolwyr) – hyd at £500 mewn grantiau.
  • Grwpiau cymunedol â chyfansoddiad – grant hyd £5,000 mewn grantiau neu £1,000 mewn nawdd.
  • Busnesau dielw cymunedol, mentrau cymdeithasol ac elusennau – hyd at £5,000 mewn grantiau neu £1,000 mewn nawdd

 

Bydd uchafswm o geisiadau llwyddiannus o fewn yr un flwyddyn ariannol.

* Gall hyn newid mewn amgylchiadau eithriadol yn ôl anghenion a pherthnasedd y fenter. Cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu a Pherchnogaeth cyn cwblhau eich cais.

 

Grant Dathlu Llwyddiant

Hyd at £300

Meini Prawf Cymhwysedd:

Lefel cyrhaeddiad cenedlaethol neu lwyddiant sylweddol ar draws ystod o weithgareddau gan gynnwys llwyddiant yn y gymuned, mewn chwaraeon, mewn astudiaeth academaidd ac yn y celfyddydau. Bydd y wobr yn agored i unrhyw berson ifanc sy’n byw (gyda rhieni neu ofalwyr) yn un o’n tai rhent).

* Efallai bod enghreifftiau eraill o gyflawniad cenedlaethol yn deilwng nad ydynt yn y categorïau uchod, er enghraifft, y person cyntaf i ddringo llwybr newydd. Yn yr achosion hyn, y Prif Weithredwr a Chadeirydd y Bwrdd fydd yn dyfarnu.

 

Bydd Cartrefi Cymoedd Merthyr yn ystyried cais os bydd yn cydymffurfio ag un neu fwy o themâu corfforaethol Cartrefi Cymoedd Merthyr sydd wedi’u datgan isod:

  • Cymunedau
  • Cyfrifoldeb

Bydd rhaid gwario’r holl arian a ddyfernir o’r gronfa Grantiau a Nawdd 2018/19 erbyn diwedd mis Mawrth 2019.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch Grantiau a Nawdd Cartrefi Cymoedd Merthyr: Cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu a Pherchnogaeth ar 01685 727751, galwch draw i’n swyddfeydd neu darllenwch y nodiadau cyfarwyddyd.

Amserlen

Bydd ceisiadau newydd yn cael eu derbyn o 1 Awst 2018.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch Grantiau a Nawdd Cartrefi Cymoedd Merthyr: Cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu a Pherchnogaeth ar 01685 727751, galwch draw i’n swyddfeydd neu darllenwch y nodiadau cyfarwyddyd.