skip to main content

Neges o’r Prif Weithredwr

Rydym wrth ein bodd fod gennych ddiddordeb mewn ymuno â Chartrefi Cymoedd Merthyr. Ein nod yw bod yn fwy na landlord cymdeithasol – gan fuddsoddi ym mywydau tenantiaid a’r gymuned leol mewn ffyrdd a fydd yn gwella ansawdd bywyd pobl. Ni fydd y newid hwn yn digwydd heb waith caled ein staff. Nhw yw ein caffaeliad mwyaf.

Rydym ymhlith y cyflogwyr mwyaf yn y Fwrdeistref o hyd, a hoffem i bobl fod yn falch o weithio i ni. Rydym yn sicrhau bod tenantiaid wrth wraidd ein sefydliad ac yn defnyddio adborth i lywio ein gwasanaethau a gwelliannau. Hoffem i’r tenantiaid fod yn falch o’r lle maen nhw’n byw ond, i’r un graddau, hoffem i’r staff fod yn falch o’u lle gwaith.

Mae’n amser cyffrous i ymuno â Chartrefi Cymoedd Merthyr – rydym yn troi’n gwmni cydweithredol cydfuddiannol. Byddwn yn fwy democratig, gan roi mwy o lais i denantiaid a staff yn y penderfyniadau a wnawn.

Dewch i ymuno â ni ar y siwrnai gyffrous hon.

Mike