skip to main content

Gwybodaeth Gorfforaethol

 

Strategaeth Gorfforaethol

Ein Strategaeth Gorfforaethol yw ein datganiad am yr hyn y mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn ei gynrychioli – ein gweledigaeth a’n gwerthoedd.

 

 

MVH Gwybodaeth Gorfforaethol

Bydd ein hadolygiad o’r llynedd yn mynd â chi ar siwrnai drwy Ferthyr Tudful a byddwch yn ymweld â sawl cymuned, gyda phob un ohonynt ag adroddiad neu ddatganiad sy’n manylu ar ein cyflawniadau gwych yn ystod y flwyddyn.

I ddechrau ar eich siwrnai, byddwch yn ymweld â’n gweledigaeth gorfforaethol, ‘Yfory’ a Safonau Perfformio Llywodraeth Cymru – mae’r rhain yn sicrhau eich bod yn deall y safonau rydym yn asesu ein hunain yn eu herbyn.

Wrth deithio drwy’r Fwrdeistref, fe welwch chi ein Hadroddiad Blynyddol, yr Adroddiad i Aelodau, y Datganiad Ariannol, y Datganiad Gwerth am Arian a’r Datganiad Cydymffurfio a bydd y rhain i gyd yn manylu ar ein cyflawniadau a’n perfformiadau yn ystod y flwyddyn.

Darllenwch ein Hadolygiad o 2018/19