skip to main content

‘HomeSwapper’

 

Gwasanaeth arall sydd ar gael i’n tenantiaid yw ‘HomeSwapper’. Gwasanaeth cydgyfnewid yw hwn i denantiaid ledled y sir. Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn bartner ‘HomeSwapper’ sy’n golygu y gallwch chi’r tenant ddefnyddio’r gwasanaeth am ddim, ar yr amod nad oes unrhyw ôl-ddyledion rhent neu’ch bod yn symud i gartref llai o faint.

‘HomeSwapper’ yw gwasanaeth mwyaf y DU sy’n helpu pobl fel chi i gyfnewid cartrefi. Os ydych chi’n rhentu tŷ cyngor neu gymdeithas tai, gallwch gyfnewid eich cartref. Mae’n syml; maen nhw’n paru tenantiaid sydd am gael eu cartrefi ei gilydd.

 

Mae ‘HomeSwapper’ yn hawdd…

  1. Cofrestrwch ar-lein. www.homeswapper.co.uk
  2. Cymerwch bedwar cam syml.
  3. Byddwch yn cael eich paru’n awtomatig ag unrhyw gyfnewidiadau posibl
  4. Yna bydd ‘HomeSwapper’ yn anfon e-bost neu neges destun atoch gyda manylion y cyfnewidiadau hynny
  5. Rydych chi’n defnyddio’r wybodaeth honno i ddod o hyd i’ch cartref newydd.

Mae 9 allan o 10 aelod yn cael eu paru’n uniongyrchol â rhywun i gyfnewid cartrefi ymhen eiliadau!!!

 

Sut mae’n gweithio:

Ar ôl ichi gofrestru eich cartref ar ‘HomeSwapper’, bydd yn eich paru â thenantiaid sydd â gofynion sy’n gweddu i’r cartref sydd gennych chi.

Pan fydd ‘HomeSwapper’ yn dod o hyd i rywun addas, byddwch yn cael gwybod mewn neges destun neu e-bost. Yna gallwch fewngofnodi i ‘HomeSwapper’, mynd at eich tudalen bersonol ac yna gweld y cartrefi sy’n addas i chi.

Ar ôl ichi ddod o hyd i’r cartref yr hoffech gyfnewid ag ef (cynghorwn bob aelod o ‘HomeSwapper’ i weld yr eiddo hwnnw a bodloni ei hun cyn symud) rhaid cael caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord a fydd yn cwblhau’r holl waith papur gyda chi.

Dolenni perthnasol

Homeswapper