skip to main content

Lleoliadau Gwaith

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein tenantiaid a’r gymuned leol. Ceisiwn gynnig amrywiaeth o gyfleoedd yn ein sefydliad.

Beth yw lleoliad gwaith?

Cyfle yw lleoliadau gwaith i unigolion di-waith fagu gwybodaeth a sgiliau sy’n benodol i swydd. Tra byddwch ar leoliad profiad gwaith, ni fyddwch yn cael eich talu, ond cewch fân dreuliau gennym i dalu am eich cinio a’ch teithio.
Gwahanol fathau o leoliadau gwaith

Pan fydd rhai pobl yn meddwl am gymdeithas tai, dychmygant weithio fel swyddog tai neu swyddog incwm, ond mae llawer o swyddi eraill yn cyfrannu at weithredu Cartrefi Cymoedd Merthyr. Gan ddibynnu ar y gwaith sydd ar gael yma, gallech gael profiad o weithio mewn gwasanaeth cwsmeriaid, cyllid, cyfathrebu, gwasanaethau eiddo a rheoli tai.

Beth yw’r fantais o wneud lleoliad gwaith?

Bydd ein lleoliadau gwaith yn rhoi profiad da o’r gweithle i chi, cyfle i fagu neu loywi eich sgiliau a dychwelyd i batrwm gwaith. Mae gan ein holl leoliadau gwaith ddisgrifiadau swydd clir a byddwch yn cael goruchwyliwr am eich holl gyfnod gyda ni.

Dolenni perthnasol

GoWales

Paru â Swyddi

Sut mae Ymgeisio?

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol sy’n nodi pa fath o brofiad yr hoffech ei gael at: human.resources@mvhomes.org.uk neu cysylltwch â’r Tîm Adnoddau Dynol ar 01685 727 764.