skip to main content

Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru Rheoleiddio Tai

Dyfarniad Rheoleiddiol – Rhagfyr 2019

Fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru, mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn cael ei rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae dull Llywodraeth Cymru’n cael ei arwain gan Fframwaith Rheoleiddio, sy’n seiliedig ar ei hymrwymiad i roi tenantiaid wrth wraidd rheoleiddio.

Darllenwch Llywodraeth Cymru Rheoleiddio Tai, Dyfarniad Rheoleiddiol o Gartrefi Cymoedd Merthyr, Rhagfyr 2019.