skip to main content

Sut i Dalu’ch Rhent

 

Drwy dalu’ch rhent mewn pryd, rydych yn ein helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Mae llawer o ffyrdd y gallwch dalu’ch rhent. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Sut i dalu

– Debyd Uniongyrchol

Mae’n hawdd iawn trefnu talu drwy ddebyd uniongyrchol. Gallwch ei drefnu gyda ni dros y ffôn neu lenwi’r ffurflen debyd uniongyrchol. Os oes angen help arnoch i lenwi’r ffurflen, cysylltwch â ni ar radffôn 0800 085 7843 neu galwch heibio ein swyddfeydd yn Nhŷ Martin Evans.

Os ydych yn talu rhent drwy ddebyd uniongyrchol, a hynny heb golli taliad am flwyddyn gron, byddwn yn rhoi £48 o ddisgownt blynyddol i chi.

– Ar-lein
Talu Rhent Ar-lein. Dilynwch y canllaw cam wrth gam i dalu’ch rhent a thaliadau gwasanaeth eraill. Bydd angen y rhif cyfeirnod ar eich cerdyn llithro arnoch.
– Swyddfa’r Post
Gallwch dalu’ch rhent yn Swyddfa’r Post yn rhad ac am ddim. Gallwch dalu ag arian parod, cerdyn debyd neu siec, gan wneud eich sieciau’n daladwy i ‘Post Offices Ltd’. Cofiwch fynd â’ch cerdyn llithro talu rhent gyda chi.

– PayPoint/PayzoneImage of Paypoint logo

Gallwch dalu yn unrhyw fan PayPoint yn rhad ac am ddim. Gallwch dalu ag arian neu gerdyn debyd yn unrhyw fan PayPoint yn y DU ac mae llawer ar agor 24 awr y dydd. Trowch at wefan PayPoint i ddod o hyd i’ch man talu agosaf chi.
 – Dros y ffôn

Gallwch dalu’ch rhent dros y ffôn rhwng 8:30am a 5pm; ffoniwch ni ar radffôn 0800 085 7843 gan sicrhau bod manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd wrth law. Efallai byddwn yn recordio’ch galwadau at ddibenion hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Dod o hyd i PayPoint
PayPoint

Dod o hyd i gangen
Swyddfa’r Post

Wedi colli eich cerdyn llithro?

Mae’n bwysig iawn cadw’ch cerdyn talu’n ddiogel.

Os ydych wedi’i golli, cysylltwch â ni ar unwaith ar 01685 727772 neu 0800 085 7843.