skip to main content

Tai Cysgodol

Cymryd y Cam

Wrth i bobl heneiddio, hwyrach y byddan nhw’n dechrau meddwl am ble maen nhw’n byw a sut byddan nhw’n gallu ymdopi yn eu cartref yn y dyfodol.

Un dewis yw symud i dai gysgodol sydd ar gael i bobl ac angen rhyw fath o gymorth tenantiaeth arnynt, ond sydd am gadw eu hannibyniaeth ar yr un pryd.

Pam dewis Tai Cysgodol?

Math o dai yw’r rhain sydd ar gael i bobl dros 50 oed, sydd am fyw’n annibynnol ond cael y sicrwydd ychwanegol o gael cymorth wrth law drwy’r dydd, bob dydd.

Mae gan bob cynllun Reolwr, a rhai ohonynt yn byw ar y safle ac yno’n benodol i ddiwallu anghenion y preswylwyr. Mae gan bob cynllun ardal gymunedol, lle mae ystod eang o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal er mwynhad y tenantiaid.

Diddordeb mewn byw mewn un o’n Cynlluniau Cysgodol? Eisiau mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â ni ar naill ai 01685 727772 neu 0800 085 7843 a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu neu ewch i wefan Dewis Tai Merthyr i gael Llety Tai Cysgodol.

Cynllun Cysgodol Caedraw