skip to main content

Talu Rhent Ar-lein

Er mwyn gwneud taliad ar-lein, nodwch eich cyfeirnod, y swm i’w dalu (y lleiafswm yw £ 5.00) a’ch cyfeiriad e-bost i dderbyn y cadarnhad taliad.

Ar ôl clicio “Gwneud Taliad”, cewch eich cyfeirio at WorldPay, gweinyddwr taliadau diogel lle gallwch roi eich manylion cerdyn debyd neu gredyd.

Ar gyfer taliadau rhent, eich rhif cyfeirnod fydd eich Rhif Cyfrif Rhent sy’n 11 o ddigidau.

Ar gyfer taliadau anfonebau, eich cyfeirnod ar gyfer y taliad fydd eich Rhif Cwsmer sy’n dechrau gyda ‘D’ (ee DX001). Fe welwch hwn ar frig cornel dde’r anfoneb.

Payment Methods

 

Download our refund policy (in PDF format).

To view PDF files, please install Adobe Reader.

Here you can create the content that will be used within the module.