skip to main content

Beth allwch chi ei hawlio

 

A ydych chi’n poeni am arian? Yn pryderu y gallech chi hawlio mwy na’r cymorth a gewch? Mae ein Swyddogion Uchafu Incwm a Budd-daliadau Lles yma i’ch helpu.

Gallant helpu gyda:

 • Chyngor ar fudd-daliadau.
 • Gwneud y mwyaf o’ch incwm.
 • Gwneud cais am Daliad Tai yn ôl Disgresiwn.
 • Cyllidebu a chostau cadw’ch cartref.
 • Cyngor ar Gyfrifon Banc Sylfaenol a chyfrifon cynilo Undeb Credyd.
 • Cyngor ar ddelio â benthycwyr arian didrwydded.
 • Cyfeirio at fenthyciadau cost isel.
 • Yswiriant Cynnwys Cartref cost isel.
 • Cael y fargen orau gan gyflenwyr ynni.
 • Dodrefn wedi’u hailgylchu, am gost isel.
 • Nwyddau gwynion cost isel (nwyddau trydanol i’r gegin).

Sut allwch chi gael ein cymorth ni?

Cysylltwch â ni naill ai ar 01685 727772 neu 0800 085 7843 neu e-bost benefitchange@mvhomes.org.uk  i drefnu apwyntiad. Fel arall, gallwn drefnu ymweld â chartrefi tenantiaid sydd â phroblemau symudedd.

Rydym hefyd yn hwyluso sesiynau annibynnol, rhad ac am ddim i roi cyngor ar ddyled, a hynny yn ein swyddfeydd yn Nhŷ Martin Evans. Ffoniwch ni ar 0800 085 7843 neu 01685 727772 os hoffech drefnu apwyntiad.

Dolenni perthnasol

Cymorthfeydd Cyngor

Trowch at ein Calendr Digwyddiadau i weld pryd fyddwn ni yn eich ardal chi.

Trefnwch apwyntiad

T: 01685 727772 neu 0800 085 7843
E: benefitchange@mvhomes.org.uk

Rydym hefyd yn hwyluso sesiynau annibynnol, rhad ac am ddim i roi cyngor ar ddyled, a hynny yn ein swyddfa yn Nhŷ Martin Evans. Ffoniwch i drefnu apwyntiad.