skip to main content

Yswiriant Cynnwys Cartref

 

Oes ei angen arnaf?

Mae yswiriant cynnwys cartref yn diogelu eich eiddo rhag digwyddiadau fel tân, lladrad neu ddifrod dŵr. Os nad oes gennych yswiriant cynnwys, efallai na fyddwch yn gallu adnewyddu eich eiddo os caiff ei ddwyn neu ei ddifrodi.

Mae gan Gartrefi Cymoedd Merthyr yswiriant adeiladau sy’n cynnwys costau difrod i strwythur y tŷ neu’r byngalo neu’r fflat – ond nid yw hyn yn cynnwys eiddo personol tenantiaid a lesddeiliaid.

 

Beth mae hyn yn ei olygu?

Er enghraifft, os oes gennych beipen wedi byrstio sy’n difrodi nenfydau, waliau, dodrefn, dillad neu gyfarpar trydanol, byddai polisi yswiriant adeiladau Cartrefi Cymoedd Merthyr yn talu am y difrod i’r adeilad – fel y nenfydau a’r waliau – ond nid y difrod i’ch dodrefn, dillad neu gyfarpar trydanol. Mae angen eich polisi yswiriant cynnwys cartref eich hun arnoch i dalu am hyn.

 

Sut alla i gael yswiriant?

Mae Jardine Lloyd Thompson yn cynnig yswiriant cynnwys cartref i denantiaid a lesddeiliaid landlordiaid cymdeithasol cofrestredig fel Cartrefi Cymoedd Merthyr. Enw’r polisi hwn yw My Home Contents Insurance. Mae’r polisi hwn wedi’i gynllunio i helpu tenantiaid a phreswylwyr i yswirio eu heiddo mor hawdd â phosibl.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu ofyn am becyn cais, cysylltwch â chynllun My Home Contents Insurance ar 0845 337 2463, e-bostiwch myhome@jltgroup.com neu trowch at wefan My Home Contents Insurance.

Cofiwch

Bydd Cartrefi Cymoedd Merthyr yn yswirio rhag difrod i strwythur eich cartref yn unig, nid ydym yn cynnwys eich eiddo personol.